OŘEZ STROMŮ

Podle zdravotního stavu stromu a vašeho požadavku zvolím nejvhodnější typ řezu. Následný ořez vykonávám v souladu s platnými standardy AOPK, které jsou určené arboristům. Svou práci se snažím dělat tak, abych vyhověl nejen vaší představě, ale zlepšil zdravotní stav stromu, jeho provozní bezpečnost v okolí a v neposlední řadě, pokud to dovolí situace, aby byla zachována přirozená architektura koruny stromu.


U zdravých stromů provádím preventivní řezy, které zajistí jejich nadále trvající vitalitu. Odstraňuji či redukuji přerostlé větve, které mohou být nebezpečné, zasahují do nevhodných prostor nebo brání přirozenému a zdravému růstu stromu.


Stromy, které nejsou v dobrém stavu a mnohdy by byly odkázány k pokácení, se snažím v první řade zachránit. Kácení vnímám až jako poslední možnost. I na první pohled nezdravě vypadající mnohaletý strom může mít zdravý základ a lze je v některých případech vhodně zvoleným druhem řezu oživit a zachovat jej tak pro budoucí generace.

Provádím všechny druhy řezů:

ŘEZ ZAKLÁDACÍ zapěstování koruny, výchovný, komparativní
ŘEZ UDRŽOVACÍ bezpečnostní, zdravotní, odstranění výmladků, redukční lokální
ŘEZ STABILIZAČNÍ stabilizace sekundární koruny, redukce obvodová
ŘEZ TVAROVACÍ řez na hlavu, řez na čípek, řez živých plotů a stěn

Nejčastěji prováděné řezy:


Řez zdravotní

Smyslem daného typu řezu je zajištění dlouhodobé vitality, dobrého zdravotního stavu i provozní bezpečnosti stromu s ohledem na fyziologické stáří a zachování architektury koruny jedince. Jedná se o určitou prevenci.

Odstraňují se větvě a výhony: narušující přirozenou architekturu koruny, tlaková větvení, větvě navzájem se křížící, provádí se redukce kodominantních výhonů pro vytvoření a zachování jednoho terminálního výhonu, odstraňují se větve suché, poškozené mechanicky či napadené dřevokaznými houbami.

Nejvhodnější období pro provádění zdravotního řezu: duben až září (vegetační období).


Řez bezpečnostní

Cílem tohoto řezu je pouze zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu.

Odstraňují se větvě: suché, zlomené či volně zavěšené v koruně, mechanicky poškozené i napadené dřevokaznými houbami. Nejvhodnější období pro provádění bezpečnostního řezu: podle potřeby, je možné jej provádět kdykoliv během roku.

Nejvhodnější období pro provádění bezpečnostního řezu: podle potřeby, je možné jej provádět kdykoliv během roku.


Řez redukční

Pokud je potřeba zredukovat celkovou korunu stromu či pouze tu jednostrannou, je redukční řez ideální. Tento řez se zpravidla provádí u stromů v blízkosti různých překážet, jako jsou domy, elektrická vedení apod. V takovém případě se snažím zachovat tvar stromu, popř. posunout jeho těžiště. Větve jsou zkracovány nikoliv odstraňovány celé.

Nejvhodnější období pro provádění redukčního řezu: podle potřeby, je možné jej provádět kdykoliv během roku.


Redukce obvodová

Tento specifický řez se provádí na stromech, u kterých potřebujeme snížit jejich těžiště a zmenšit náporovou plochu koruny (nebezpečí vylomení větví). Zpravidla zkracuji větve v horní části koruny, její přirozený tvar ale zachovávám. Při jednom řezu by nemělo být odstraněno více než 15 % objemu koruny stromu.

Nejvhodnější období pro provádění obvodové redukce: předjaří.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na adrese: info@arboristaprobrno.cz